Carta de dirección
p

Os negocios son como ir en bicicleta; ou segues movéndote ou caes

                                                                       JOHN DAVID WRIGHT
 

 

             A enorme esixencia dos mercados, especialmente en épocas de recesión económica, obriga as Pequenas e Medianas Empresas (PEMES) para poder ser competitivas e manterse, a realizar grandes esforzos na Xestión Empresarial. Non sempre as PEMES, teñen capacidade para afrontar con solvencia os problemas da Xestión diaria e da Dirección estratéxica. Necesitando do soporte profesionais externos que axuden á empresa a ter sistemas de información adecuados para a toma de decisións, de acordo coas necesidades e a dimensión na que traballan.

 

             En HEROI, traballamos todos os días para axudar os nosos clientes a tomar as decisións adecuadas, para poder alcanzar e manter un adecuado equilibrio económico-financeiro das súas empresas. Actuando coa máxima seriedade, flexibilidade e honestidade, tanto no estudo os problemas dos nosos clientes, como na proposta de solucións que poidan axudarlle a tomar a decisión máis adecuada. Para iso, analizamos os proxectos empresariais dos nosos clientes de forma personalizada.


             Sendo a presentación dos nosos servizos, unha mostra o que imos realizando habitualmente, estando sempre predispostos a buscar novos servizos que se adapten ás necesidades dos nosos clientes e a darlles o soporte necesario a medida que se lle van presentando os problemas.


 

ARCADI ANTONI PEREZ MARCUELLO
SOCIO-DIRECTOR