Presentación de servizos

A nosa firma ten como misión a prestación de servizos profesionais a pequenas e medianas empresas no ámbito da xestión económico-financeira e o asesoramento empresarial. Buscando sempre, que os nosos servizos non só contribúan ao cumprimento legal das obrigacións das empresas, senón que estas teñan un adecuado control de xestión dos seus negocios, que permita que se xere un valor engadido nestes.

A nosa experiencia como Consultores de Xestión empresarial, Auditores de Contas e Administradores Concursais, permítenos poder prestar servizos sobre practicamente todas as necesidades que poida ter unha Peme na xestión da empresa e no asesoramento empresarial. Dada a nosa traxectoria profesional, estamos afeitos a traballar con empresas con dificultades.
 

Av. de València 37, 2º 1ª

08750 Molins de Rei

BARCELONA

Teléfono:   93 668 73 04

Fax:           93 668 79 58

E-mail:       info@heroi.es

 

 


Clases de servizos

  • CONSULTORIA DE XESTIÓN EMPRESARIAL PARA PEQUENAS  E MEDIANAS EMPRESAS
  • AUDITORÍA DE CONTAS
  • PERICIAL E CONCURSAL

 


“Os negocios son como ir en bicicleta; ou segues movéndote ou caes”

JOHN DAVID WRIGHT

 

Carta de dirección

A enorme esixencia dos mercados, especialmente en épocas de recesión económica, obriga as Pequenas e Medianas Empresas (PEMES) para poder ser competitivas e manterse, a realizar grandes esforzos na Xestión Empresarial.

Ler máis