3. Pericial e Concursal

A dirección de HEROI, ten unha ampla experiencia na preparación de ditames periciais de carácter económico e no exercicio da Administración concursal. Tendo coñecemento de primeira man dos problemas que se producen nas empresas que están, ou teñen necesidade de estar en concurso de acredores.

fotoA continuación detallámoslles os servizos que prestamos no ámbito pericial e concursal:
 

3.Principais servizos

  • Administración concursal por nomeamento Xudicial

  • Preparación de Memorias Económicas para a preparación de solicitudes de concurso de acredores

  • Ditames periciais de carácter económico, por nomeamento Xudicial

  • Ditames periciais de carácter económico, de parte