2. Auditoría de Contas

Dentro do ámbito da Auditoría de Contas existen múltiples e variados tipos de informes que se poden preparar.

fotoA continuación detallámoslles os servizos de Auditoría de Contas que prestamos nos últimos anos, estamos abertos ao estudo e prestación dos servizos de Auditoría de Contas que se nos soliciten dentro do estipulado nas normas técnicas de Auditoría.

2.Principais servizos

  • Auditoría de Contas Anuais

  • Auditoría doutros Estados Financeiros

  • Informes especiais e Revisións Limitadas

  • Procedementos Acordados

  • Informes de Valoración de Empresas