1. Consultoría de Xestión Empresarial
para pequenas e medianas empresas

Na consultoría de Xestión Empresarial, o servizo debe ser prestado en función das necesidades do cliente, sendo moi estritos na selección de servizos que prestamos aos nosos clientes como nos tempos e metodoloxía de Traballo. Co fin de dar un servizo de calidade que satisfaga as necesidades e expectativas dos nosos clientes sobre os traballos encomendados. Podendo dar servizos de asesoramento empresarial de forma puntual, se así se nos solicita.

A  continuación detallámoslles os servizos que estamos a prestar ou que prestamos nos últimos tres anos, estando abertos á prestación doutros servizos específicos que nos soliciten.

 

 


1.Principais servizos

 • Xestión e reestruturación de empresas en crise
 • Confección de plans de viabilidade para diferentes obxectivos
 • Preparación de plans de empresa
 • Asesoramento estratéxico
 • Asesoramento na organización administrativa
 • Asesoramento á dirección financeira
 • Asesoramento na organización comercial
 • Análise de rendibilidades das Actividades
 • Apoio á xestión do departamento Administrativo-Financeiro da empresa.Con cesión do noso persoal se fose necesario.
 • Confección de contabilidades nas nosas instalacións
 • Revisión e axuste da contabilidade da empresa
 • Preparación de contas anuais e outros Estados Financeiros
 • Preparación de contas anuais consolidadas.
 • Asesoramento fiscal, contable