3. Pericial i Concursal

La direcció d’HEROI disposa d’una àmplia experiència en la preparació de dictàmens pericials de caràcter econòmic i en l’exercici de l’administració concursal. Coneixem, de primera mà, els problemes que sorgeixen en les empreses que estan, o necessiten estar, en un concurs de creditors.

fotoA continuació detallem els serveis que prestem en l’àmbit pericial i concursal:
 

3.Serveis principals

  • Administració concursal per nomenament Judicial.

  • Preparació de Memòries Econòmiques per a la preparació de sol·licituds de concurs de creditors.

  • Dictàmens Pericials de caràcter econòmic, per nomenament judicial.

  • Dictàmens Pericials de caràcter econòmic, de part.