2. Auditoria de Comptes

Dins de l’àmbit de l’Auditoria de Comptes hi ha diversos tipus d’informes que es poden elaborar.

fotoA continuació,  detallem els serveis d’auditoria de comptes prestats en els últims anys, tot i que estem oberts a l’estudi i prestació de serveis d’Auditoria de Comptes que es puguin sol·licitar i que s’incloguin en el marc de les normes tècniques d’Auditoria.

2.Serveis principals

  • Auditoria de Comptes Anuals

  • Auditoria d’altres Estats Financers

  • Informes Especials i Revisions Limitades

  • Procediments Acordats

  • Informes de Valoració d’Empreses